Tag Archives: KẺ VẠCH BÓ VỈA

Thi công sơn kẻ vạch đường giao thông bao gồm nhiều loại hình: vạch tín hiệu kẻ trên mặt đường, dải phân cách, kẻ vạch bó vỉa giao thông, hai bên tường các khu hầm chui và các kết cấu thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Kẻ vạch giao thông đô thị gồm sơn vạch tín hiệu trên bó vỉa các tầng hầm tòa nhà, khu công nghiệp, khu đô thị, đường bộ …