Tag Archives: SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG

Sơn kẻ vạch đường giao thông sử dụng loại sơn dẻo nhiệt phản quang chuyên dụng; dựa trên nền nhựa nhiệt dẻo Ester Gum hoặc Maleic, chứa hơn 20% bi thủy tinh.

Được cấu thành từ bột nguyên sinh an-pha-tic hydro-các bon dẻo hoá cùng dầu khoáng; bột màu chịu nhiệt cùng các hạt bi thuỷ tinh phản quang được trộn sẵn các phụ gia; và chất độn calcided trắng. theo tiêu chuẩn BS 3262, ASSHTO và nhiều tiêu chuẩn khác