CHÍNH SÁCH VÀ TỔ CHỨC BẢO DƯỠNG

Xác định kế hoạch bảo dưỡng – cải thiện hiệu suất hoạt động nhà xưởng

– Chuẩn bị báo cáo chẩn đoán về bảo trì nhà xưởng
– Xác định các hạng mục sẽ được thực hiện, đặc biệt là trong các lĩnh vực sau:

 • – Thông tin tổng quan
 • – Mối quan hệ tương quan giữa bảo trì / sản xuất
 • – Khái niệm và chính sách bảo trì
 • – Vị trí bảo trì nhà xưởng trong cơ cấu tổ chức chung
 • – Sơ đồ tổ chức bảo trì và mô tả công việc
 • -Thiết lập quy trình thu thập dữ liệu (Hệ thống thông tin quản lý bảo trì)
 • – Quản lý vật tư
 • – cải thiện cấu trúc cơ điện công trình
 • – Giới thiệu hệ thống bảo trì theo kế hoạch
 • – Quản lý chi phí / quản lý bảo trì

– Có sự đồng thuận chung về kế hoạch giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công.

QUY TRÌNH BẢO TRÌ NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

Xác định và triển khai kế hoạch tổng thể quản lý bảo trì nhà xưởng

-Tập trung tất cả các hoạt động bảo trì
-Bảo trì nhà xưởng song song với quá trình sản xuất
-Thắt chặt các liên kết giữa bảo trì và sản xuất
-Thông báo cho nhân viên về chính sách bảo trì và cho thấy lợi ích từ nó
-Khởi tạo nhận thức ở tất cả các cấp – để phát triển bảo trì- chánh niệm
-Phát triển văn hóa bảo trì doanh nghiệp
-Đưa ra một biểu đồ bảo trì đơn giản và mô tả công việc rõ ràng
-Xác định khái niệm bảo trì
-Giới thiệu bảo trì theo kế hoạch dần dần và đạt được sự cân bằng hợp lý giữa bảo trì dựa trên điều kiện, bảo trì có hệ thống và bảo trì khắc phục
-Cải thiện động lực của nhân viên bảo trì bằng cách đưa ra chính sách khuyến khích năng suất và thực hiện các biện pháp hướng dẫn
-Ngân sách riêng để bảo trì và đầu tư vào hệ thống, kỹ năng và đào tạo
-Thực hiện hệ thống đánh giá thường xuyên

Tùy thuộc quy mô tình trạng nhà xưởng, nhu cầu chủ đầu tư; mà Đơn vị bảo trì nhà xưởng sẽ điều chỉnh các hoạt động xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo nhà xưởng cho phù hợp.

QUY TRÌNH BẢO TRÌ NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP

Nếu có thể, nên thành lập một ủy ban bảo trì trong công ty; với công việc quan sát việc thực hiện các hoạt động để cải thiện nhà xưởng và đánh giá kết quả của nhà xưởng sau cải tạo.

Nghiệm thu và bàn giao sau bảo trì nhà xưởng hoàn tất

Kiểm tra toàn bộ các hạng mục sau cải tạo nhà xưởng, tổng quan và chi tiết về Chất lượng và Mỹ quan, sửa chữa thêm nếu cần. Sau đó đơn vị bảo trì nhà xưởng tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình.

ĐÀO TẠO CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO TRÌ NHÀ XƯỞNG

 • Cung cấp các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn về bảo dưỡng để bảo trì cho nguồn nhân lực nội bộ.
 • Lập kế hoạch theo dõi, đánhh giá thường cuyên để đưa ra giải pháp sửa chữa phù hợp, kịp thời.
 • Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về bảo trì, phối hợp với nhu cầu sản xuất thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *