SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Pilot WF

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Pilot WF

Mô tả sản phẩm
Đây là lọai sơn 1 thành phần acrylic nhũ tương gốc nước. Đây là sản phẩm đa dụng khô nhanh cho cả nội và
ngoại thất. Sản phẩm này có bề mặt hoàn thiện bóng vừa với độ cầm bóng và cầm màu tốt. Có thể khô ở nhiệt
độ xuống tới 10°C. Lý tưởng cho cả kết cấu đóng mới và công tác bảo trì, nơi cần có thời gian khô nhanh để vận
chuyển và sơn lớp kế. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển. Sản phẩm này là 1 phần của hệ
thống sơn gốc nước hoàn chỉnh với lớp sơn chống rỉ gốc nước Jotun được đề nghị. Sản phẩm này là 1 phần trong
1 hệ thống sơn hoàn chỉnh được chứng nhận không loang cháy bề mặt.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Sản phẩm này góp điểm vào hồ sơ lấy chứng chỉ Tiêu chuẩn Công trình Xanh. Xin tham khảo mục Tiêu chuẩn
Công trình Xanh.
Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và
2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO
2010 FTP Code.
Xin liên hệ với Jotun để được tư vấn chi tiết.
Màu sắc
Sản phẩm này có thể được pha ở rất nhiều màu trong Hệ thống pha màu tự động sơn trang trí của Jotun (MCD)
Mục đích sử dụng
Công nghiệp:
Thích hợp dùng làm lớp phủ hoàn thiện trong 1 hệ sơn được sử dụng rộng rải trên bề mặt các kết cấu công
nghiệp, kết cấu thép, hệ thống ống và bê tông trong môi trường ăn mòn lên tới C5 (ISO 12944-2). Đề nghị sử
dụng cho nhà máy điện, công trình cao tầng, cầu, nhà máy lọc dầu và thiết bị khai thác mỏ. Đề nghị sử dụng cho
khu vực nhà ở và khu vực làm việc.
Hàng hải:
Thích hợp dùng làm lớp phủ hoàn thiện trong 1 hệ sơn được sử dụng rộng rải trên bề mặt các kết cấu hàng hải
trong môi trường ăn mòn lên tới C5 (ISO 12944-2). Đề nghị sử dụng cho khu vực nhà ở và buồng máy.