SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaQuantum X200

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaQuantum X200

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn chống hà 1 thành phần có cơ chế thủy phân hóa học độc đáo theo công nghệ silyl methacrylate.
Sản phẩm này được tính toán trước để mang lại khả năng chống hà tốt hơn và cung cấp hiệu năng vỏ tàu không
thể so sánh được. Điều này đạt được qua đặc tính tự mài mòn ổn định cao và có thể dự đoán được làm giảm sự
xuống cấp của vỏ tàu, giảm ma sát và tốc độ tàu. Bề mặt nhẵn khởi điểm mang lại hiệu suất xuống đà tuyệt hảo
. Chỉ dùng như là lớp phủ cuối hoàn thiện trong môi trường ngâm nước. Sản phẩm này có thể được thi công ở
nhiệt độ bề mặt dưới 0.
Công tác thi công sơn SeaQuantum X200 phải theo đúng hướng dẫn trong tài liệu Qui trình thi công Jotun – Giải
pháp hiệu năng vỏ tàu. Xin liên hệ với Jotun để được hướng dẫn thêm.
Màu sắc
đỏ xẫm, đỏ nhạt
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Đề nghị sử dụng cho phần vỏ ngâm nước của tàu đóng mới và tàu lên đốc. Được thiết kế như là 1 giải pháp cao
cấp tối đa tập trung vào hiệu suất vỏ tàu bền lâu và tiết kiệm nhiên liêu cho tàu biển. Sản phẩm này có thể sử
dụng cho mục đích bảo vệ lên tới 90 tháng khi là 1 phần trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh.
Lãnh vực hoạt động tiêu biểu
Được thiết kế cho cả vận chuyển ven bờ và quốc tế. Đề nghị sử dụng cho cả môi trường nước biển và nước ngọt
trong quá trình hoàn thiện sau khi hạ thủy.