SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Jotaguard 660

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Jotaguard 660

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy nguyên chất đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn có thể
sơn ở chiều dày cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, chịu va chạm cơ học và mài mòn rất tốt, không kén bề
mặt, khô nhanh. Thiết kế đặc biệt như là lớp sơn hiệu qủa cao cho hầm hàng khô. Có thể dùng như là lớp chống
rỉ hay lớp phủ hoàn thiện cho một hệ sơn hoàn chỉnh trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng
làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon và thép sơn chống rỉ tạm thời. Sản phẩm này có thể được
thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.
Có thể có sự mất màu sau khi xả nước dằn tàu. Mặc dầu vậy, nó sẽ không ảnh hưởng tới tính năng bảo vệ của
màng sơn.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Tuân theo yêu cầu của Cục quản lý dược phẩm Hoa kỳ, FDA Title 21, Part 175.300 – phê duyệt cho tiếp xúc với
thực phẩm
Ngũ cốc, Newcasle Occupational Health
Màu sắc
màu xám, đỏ, da bò
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Được thiết kế đặc biệt cho hiệu suất bảo vệ lâu dài trong khu vực hầm hàng khô và miệng quây hầm hàng. Khả
năng đóng rắn nhanh của màng sơn làm nó thích hợp khi có yêu cầu màng sơn có thời gian chờ đợi ngắn trước
khi chất hàng. Có chứng chỉ chở ngũ cốc theo qui định của FDA. Có thể sử dụng cho hầm hàng dùng chứa nước
giằn.