SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Jotaguard 630

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Jotaguard 630

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn có thể sơn ở chiều
dày cao, có phần trăm thể tích chất rắn cao, chịu thời tiết tốt, không kén bề mặt, khô nhanh. Thiết kế đặc biệt
để sử dụng trong hầm hàng khô. Có thể dùng như là lớp chống rỉ hay lớp phủ hoàn thiện cho một hệ sơn hoàn
chỉnh trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép
carbon và thép sơn chống rỉ tạm thời. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.
Có thể có sự mất màu sau khi xả nước dằn tàu. Mặc dầu vậy, nó sẽ không ảnh hưởng tới tính năng bảo vệ của
màng sơn.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Tuân theo yêu cầu của Cục quản lý dược phẩm Hoa kỳ, FDA Title 21, Part 175.300 – phê duyệt cho tiếp xúc với
thực phẩm
Ngũ cốc, Newcasle Occupational Health
Màu sắc
đỏ, màu xám, da bò
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Được sử dụng thông thường cho hầm hàng khô và miệng quây hầm hàng. Khả năng đóng rắn nhanh của màng
sơn làm nó thích hợp khi có yêu cầu màng sơn có thời gian chờ đợi ngắn trước khi chất hàng. Có thể sử dụng cho
hầm hàng dùng chứa nước giằn.