SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Balloxy HB Light

Mô tả sản phẩm SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Balloxy HB Light
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn không kén
bề mặt, có hàm lượng chất rắn cao và có thể sơn ở chiều dày cao. Thiết kế đặc biệt cho những khu vực không
thể tiến hành chuẩn bị bề mặt tốt. Mang lại khả năng bảo vệ dài lâu trong môi trường ăn mòn cao. Có thể dùng
làm lớp chống rỉ, lớp trung gian hay lớp phủ hoàn thiện trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp
dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon, nhôm, thép tráng kẽm, thép không rỉ và sơn cũ.
Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Được phê chuẩn cho PSPC-két nước giằn theo IMO Res. MSC 215(82)
Màu sắc
be, xanh