SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaQuantum Pro U

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaQuantum Pro U

Mô tả sản phẩm

Đây là loại sơn chống hà 1 thành phần có công nghệ thủy phân silyl acrylate. Sản phẩm này mang lại cả khả
năng chống hà tuyệt hảo và hiệu qủa vỏ tàu rất tốt. Điều này đạt được qua đặc tính tự mài mòn ổn định cao và
có thể dự đoán được làm giảm sự xuống cấp của vỏ tàu, giảm ma sát và tốc độ tàu. Bề mặt nhẵn khởi điểm
mang lại hiệu suất xuống đà tốt. Hợp chuẩn với IMO-Hiệp định về hệ sơn chống hà AFS/CONF/26.
Màu sắc
đỏ xẫm, đỏ nhạt
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Đề nghị sử dụng cho phần vỏ ngâm nước của tàu đóng mới và tàu lên đốc. Được thiết kế như là 1 giải pháp cao
cấp tập trung vào hiệu suất vỏ tàu bền lâu và tiết kiệm nhiên liệu cho tàu biển hoạt động ở nhiều tốc độ. Sản
phẩm này có thể sử dụng cho mục đích bảo vệ lên tới 90 tháng khi là 1 phần trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh.
Lãnh vực hoạt động tiêu biểu
Được thiết kế cho cả vận chuyển ven bờ và quốc tế. Đề nghị sử dụng cho cả môi trường nước biển và nước ngọt
trong quá trình hoàn thiện sau khi hạ thủy.