SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaQuantum Classic S

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaQuantum Classic S

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn chống hà 1 thành phần có cơ chế thủy phân hóa học độc đáo theo công nghệ silyl accrylate. Sản
phẩm này mang lại cả khả năng chống hà tuyệt hảo và hiệu qủa vỏ tàu không thể so sánh. Điều này đạt được
qua đặc tính tự mài mòn ổn định cao và có thể dự đoán được làm giảm sự xuống cấp của vỏ tàu, giảm ma sát và
tốc độ tàu. Bề mặt nhẵn khởi điểm mang lại hiệu suất xuống đà rất tốt. Chỉ dùng như là lớp phủ cuối hoàn thiện
trong môi trường ngâm nước. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Hợp chuẩn với IMO-Hiệp định về hệ sơn chống hà AFS/CONF/26.
Màu sắc
đỏ xẫm, đỏ nhạt
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Đề nghị sử dụng cho phần vỏ ngâm nước của tàu đóng mới và tàu lên đốc. Được thiết kế như là 1 giải pháp cao
cấp tập trung vào hiệu suất vỏ tàu bền lâu và tiết kiệm nhiên liệu cho tàu biển hoạt động ở nhiều tốc độ. Sản
phẩm này có thể sử dụng cho mục đích bảo vệ lên tới 90 tháng khi là 1 phần trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh.
Lãnh vực hoạt động tiêu biểu
Được thiết kế cho cả vận chuyển ven bờ và quốc tế. Đề nghị sử dụng cho cả môi trường nước biển và nước ngọt
trong quá trình hoàn thiện sau khi hạ thủy.