SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Jotamastic SF

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Jotamastic SF

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn không kén
bề mặt, không chứa dung môi và có thể sơn ở chiều dày cao. Thích hợp tốt cho công tác ngâm nước sớm. Thiết
kế đặc biệt cho những khu vực không thể tiến hành chuẩn bị bề mặt tốt. Mang lại khả năng bảo vệ dài lâu trong
môi trường ăn mòn cao. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp
trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép
carbon và sơn cũ.
Phê chuẩn & chứng chỉ

Được phê chuẩn cho PSPC-két nước giằn theo IMO Res. MSC 215(82)
Góp phần vào việc đáp ứng những đánh giá sau đây để cấp chứng chỉ:
– Chất lượng môi trường trong nhà (IEQ) theo yêu cầu của LEED 2009
Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và
2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO
2010 FTP Code.

Màu sắc
màu xám, trắng nhạt, đỏ
Mục đích sử dụng
Tổng quát:
Chủ yếu thiết kế dùng cho công tác bảo trì sửa chữa.
Hàng hải:
Vỏ ngoài, khu vực trong nhà và ngoài trời, bao gồm cả két nước giằn. Thích hợp cho két nước giằn ở giai đoạn
đóng mới.
Công nghiệp:
Đề nghị sử dụng cho môi trường biển như khu vực giao động sóng, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công
trình cao tầng, thiết bị khai