SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Safeguard Plus

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Safeguard Plus

Mô tả sản phẩm

Đây là một lớp phủ gốc epoxy epoxy hai thành phần được xử lý bằng polyamide. Được thiết kế đặc biệt như một lớp phủ nhanh, linh hoạt, buộc giữa lớp sơn lót Jotun và hệ thống chống bẩn. Được sử dụng làm lớp phủ trong môi trường ngâm. Nó có thể được áp dụng ở nhiệt độ bề mặt phụ không.

Màu mận

Sử dụng điển hình

Tổng quát: Thích hợp làm lớp phủ cho nhiều loại sản phẩm chống nấm mốc Jotun. Marine: Được thiết kế đặc biệt để xây dựng công trình mới, nơi cần làm khô nhanh và phủ lớp phủ. Bảo vệ: Thích hợp lớp phủ trong một hệ thống hoàn chỉnh trong quá trình xây dựng mới, tiếp xúc với nhiều môi trường ăn mòn lên đến rất cao và ngâm nước. Đề xuất cho môi trường ngoài khơi, bao gồm các khu vực khắc nghiệt.