SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaForce Active

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaForce Active

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn chống hà thủy phân 1 thành phần gốc acrylic có công nghệ chống hà “Hydractive”. Sản phẩm này
mang lại khả năng chống hà tốt. Điều này đạt được qua đặc tính tự mài mòn làm giảm sự xuống cấp của vỏ tàu.
Chỉ dùng như là lớp phủ cuối hoàn thiện trong môi trường ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên sơn
chống rỉ và sơn kết dính được phê duyệt cho bề mặt nhôm và thép carbon. Sản phẩm này có thể được thi công ở
nhiệt độ bề mặt dưới 0.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Hợp chuẩn với IMO-Hiệp định về hệ sơn chống hà AFS/CONF/26.
Màu sắc
đỏ xẫm, đỏ nhạt, đen, xanh
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Đề nghị sử dụng cho phần vỏ ngâm nước của tàu đóng mới và tàu lên đốc. Được thiết kế cho tàu thuyền hoạt
động không ổn định và ở nhiều tốc độ. Sản phẩm này có thể sử dụng cho mục đích bảo vệ lên tới 60 tháng khi là
1 phần trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh.
Công nghiệp:
Có thể sử dụng cho công trình biển và vỏ ngoài của kết cấu cố định ở vùng biển sâu.
Lãnh vực hoạt động tiêu biểu
Thích hợp cho tàu bè hoạt động toàn cầu, bao gồm cả môi trường nước ngọt trong quá trình hoàn thiện sau hạ
thủy. Đề nghị sử dụng cho tàu hoạt động vùng biển sâu.