SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Jotacote Universal N10

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy nguyên chất đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn chịu
mài mòn có thể sơn ở chiều dày cao và có phần trăm thể tích chất rắn cao. Có 2 loại chất đóng rắn gồm bản tiêu
chuẩn và bản khô nhanh (QD). Thiết kế đặc biệt như là lớp sơn đa dụng, sơn quanh năm cho tàu đóng mới khi
cần loại sơn khô nhanh để vận chuyển. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm
hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt
của thép carbon, nhôm, thép tráng kẽm, thép sơn chống rỉ tạm thời, thép không rỉ. Sản phẩm này có thể được
thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Được phê chuẩn cho PSPC-két nước giằn theo IMO Res. MSC 215(82)
Được phê chuẩn phù hợp với PSPC cho Hầm hàng chứa dầu thô theo IMO Res. MSC 288(87)
Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và
2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO
2010 FTP Code.
Xin liên hệ với Jotun để được tư vấn chi tiết.
Màu sắc
nhôm, nhủ nhôm đỏ tái, đen, da bò, màu xám, đỏ