SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaForce Shield

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn chống hà thủy phân 1 thành phần có phần trăm thể tích chất rắn cao dựa trên công nghệ trao đổi
ion. Sản phẩm này mang lại khả năng chống hà có tính kinh tế. Điều này đạt được nhờ đặc tính tự mài mòn làm
giảm sự xuống cấp của vỏ tàu. Chỉ dùng như là lớp phủ cuối hoàn thiện trong môi trường ngâm nước. Thích hợp
dùng làm sơn phủ trên sơn chống rỉ và sơn kết dính được phê duyệt cho bề mặt nhôm và thép carbon. Sản phẩm
này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Hợp chuẩn với IMO-Hiệp định về hệ sơn chống hà AFS/CONF/26.
Màu sắc
nâu, đỏ
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Đề nghị sử dụng cho phần vỏ ngâm nước khi tàu lên đốc. Được thiết kế cho tàu thuyền có mức độ hoạt động và
tốc độ cố định cho trước. Sản phẩm này có thể chống hà lên tới 36 tháng cho khu vực đáy hông và 60 tháng cho
khu vực đáy bằng và mớn thay đổi.
Lãnh vực hoạt động tiêu biểu
Toàn cầu, đề nghị cho vận tải trong vùng biển sâu