SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Marathon 550

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Marathon 550

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Đây là loại sơn không kén bề mặt, nó thể
được thi công lên bề mặt ẩm. sẽ tiếp tục đóng rắn khi ngâm chìm trong nước. Sản phẩm có khả năng chịu mài
mòn cao. Thích hợp cho môi trường có mức độ ăn mòn rất cao, như khu vực dao động sóng, khu vực thủy triều
lên xuống. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi
trường khí quyển và ngâm nước. Màng sơn này có khả năng tương thích tuyệt hảo với hệ thống bảo vệ điện cực.
Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon, nhôm, thép tráng kẽm, thép không rỉ và
bê tông.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Tiêu chuẩn NORSOK M-501, Bản 6, Hệ sơn số 4 – Khu vực đặt hàng hóa, lối thoát hiểm và lối đi
Tiêu chuẩn NORSOK M-501, Bản 6, Hệ sơn số 7A – Thép các bon và thép không rỉ cho khu vực dao động sóng
Tiêu chuẩn NORSOK M-501, Bản 6, Hệ sơn số 7B – Thép các bon và thép không rỉ cho khu vực ngâm nước có
nhiệt độ hoạt động tối đa ≤ 50°C
Màu sắc
theo hệ thống pha sơn công nghiệp tự động (MCI)
Mục đích sử dụng
Thích hợp cho cấu trúc sắt thép và hệ thống đường ống trong môi trường ăn mòn từ thấp tới rất cao và môi
trường ngâm nước. Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao
tầng, thiết bị khai thác mỏ và kết cấu sắt thép thông thường. Đặc biệt thích hợp cho những khu vực cần hệ sơn
có lực cấu kết nội tại cao, như khu vực dao động sóng, khu vực thủy triều lên xuống. Tương thích với hệ bảo vệ
điện cực.
Những chứng chỉ và phê cNG NGHIỆP JOTUN Marathon 550