SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Se-lett

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Se-lett

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 1 thành phần khô oxy hóa gốc alkyd. Sản phẩm này có độ bóng mờ hoàn thiện. Thiết kế đặc biệt
như là lớp sơn có màu sáng. Dùng như là lớp giữa trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh trong môi trường khí quyển.
Màu sắc
cam tín hiệu, vàng
Mục đích sử dụng
Đề nghị sử dụng như bảng báo và màu tín hiệu