SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaQuantum Plus S

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaQuantum Plus S

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn chống hà 1 thành phần có cơ chế thủy phân hóa học độc đáo theo công nghệ silyl accrylate. Sản
phẩm này mang lại cả khả năng chống hà tuyệt hảo và hiệu qủa vỏ tàu không thể so sánh. Điều này đạt được
qua đặc tính tự mài mòn ổn định cao và có thể dự đoán được làm giảm sự xuống cấp của vỏ tàu, giảm ma sát và
tốc độ tàu. Bề mặt nhẵn khởi điểm mang lại hiệu suất xuống đà rất tốt. Chỉ dùng như là lớp phủ cuối hoàn thiện
trong môi trường ngâm nước. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Hợp chuẩn với IMO-Hiệp định về hệ sơn chống hà AFS/CONF/26.
Màu sắc
đỏ xẫm, đỏ nhạt
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Đề nghị sử dụng cho phần vỏ ngâm nước của tàu đóng mới và tàu lên đốc. Được thiết kế như là 1 giải pháp cao
cấp tập trung vào hiệu suất vỏ tàu bền lâu và tiết kiệm nhiên liệu cho tàu biển có tốc độ cao và mức độ hoạt
động từ trung bình tới cao. Sản phẩm này có thể sử dụng cho mục đích bảo vệ lên tới 90 tháng khi là 1 phần
trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh.
Lãnh vực hoạt động tiêu biểu
Thích hợp cho tàu bè hoạt động toàn cầu, bao gồm cả môi trường nước ngọt trong quá trình hoàn thiện sau hạ
thủy. Đề nghị sử dụng cho tàu hoạt động vùng biển sâu.