XÂY DỰNG NHÀ THÉP

Nam Phát Construction – Xây dựng nhà thép công nghiệp chuyên nghiệp:

  • Nhà kho khung thép tiền chế
  • Nhà xưởng kèo thép
  • Nhà xưởng khung thép tiền chế
  • Nhà thép chuyên dụng dùng trong công nghiệp ( kho bãi, xưởng sản xuất, văn phòng…)