XÂY DỰNG KHO XƯỞNG

Nam Phát Construction – Xây dựng kho xưởng chuyên nghiệp: chuyên xây dựng sửa chữa các công trình nhà kho, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng..vv..

  • Khảo sát – trao đổi nhu cầu với chủ đầu tư về tại nơi xây dựng kho xưởng.
  • Thiết kế cơ sở kho xưởng.
  • Thiết kế bản vẽ – hồ sơ kỹ thuật xây dựng kho xưởng.