XÂY DỰNG KHO HÀNG

Nam Phát Construction – Xây dựng kho hàng chuyên nghiệp:

  • Giới thiệu phương án thiết kế xây dựng kho hàng theo quy mô, vị trí.
  • Đề xuất các phương án xây dựng kho hàng: Công nghệ, kết cấu chính; hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật (bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng kho hàng)
  • Thực hiện bản vẽ mặt bằng, sơ đồ công nghệ; phương án kiến trúc đối với khách hàng có nhu cầu về thiết kế kho hàng.