SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Pilot QD Primer

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Pilot QD Primer

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 1 thành phần khô oxy hóa gốc alkyd. Sản phẩm này là loại sơn có chứa phốt phát kẽm, có thể
sơn ở chiều dày cao và khô nhanh. Có thể dùng làm lớp chống rỉ hay lớp trung gian trong môi trường khí quyển.
Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon, nhôm và gổ.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và
2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO
2010 FTP Code.

Màu sắc
đỏ, màu xám, trắng và dãy màu lựa chọn
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Được đề nghị sử dụng cho phòng máy, mạn khô, boong và cấu trúc thượng tầng.
Công nghiệp:
Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.