SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Jotamastic 80

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn không kén
bề mặt, có hàm lượng chất rắn cao. Thiết kế đặc biệt cho những khu vực không thể tiến hành chuẩn bị bề mặt
tốt. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường
khí quyển. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon và sơn cũ. Sản phẩm này có
thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và
2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO
2010 FTP Code.
Màu sắc
màu xám, đỏ, xanh, trắng nhạt, đen
Mục đích sử dụng
Những biến thể khác cùng dòng sản phẩm
Jotamastic 80 MIO
Jotamastic 80 Aluminium
Tổng quát:
Chủ yếu thiết kế dùng cho công tác bảo trì sửa chữa. Đối với môi trường ngâm nước, chỉ sử dụng phiên bản
Jotamastic 80 Aluminium.
Hàng hải:
Vỏ ngoài, khu vực trong nhà và ngoài trời.
Công nghiệp:
Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao tầng, thiết bị khai
thác mỏ và kết cấu sắt thép thông thường.