SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Jotaguard 690

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Jotaguard 690

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy nguyên chất đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn có thể
sơn ở chiều dày cao, có lực cố kết cực cao, khô nhanh. Thiết kế đặc biệt như là lớp sơn cao cấp cho hầm hàng
khô khi có yêu cầu hệ sơn có hiệu qủa bền lâu và thời gian giữa 2 lần bảo trì lâu dài. Dùng như là lớp chống rỉ
trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt
chuẩn bị tốt của thép carbon và thép sơn chống rỉ tạm thời. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề
mặt dưới 0.
Có thể có sự mất màu sau khi xả nước dằn tàu. Mặc dầu vậy, nó sẽ không ảnh hưởng tới tính năng bảo vệ của
màng sơn.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Tuân theo yêu cầu của Cục quản lý dược phẩm Hoa kỳ, FDA Title 21, Part 175.300 – phê duyệt cho tiếp xúc với
thực phẩm
Ngũ cốc, Newcasle Occupational Health
Màu sắc
màu xám, đỏ
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Được thiết kế đặc biệt cho hiệu suất bảo vệ lâu dài trong khu vực hầm hàng khô và miệng quây hầm hàng. Khả
năng đóng rắn nhanh của màng sơn mang lại thời gian chờ đợi ngắn nhất trước khi chất hàng. Có chứng chỉ chở
ngũ cốc theo qui định của FDA. Có thể sử dụng cho hầm hàng dùng chứa nước giằn.