SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Jotafix PU Topcoat

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Jotafix PU Topcoat

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc aliphatic acrylic polyurethane đóng rắn hóa học. Sản phẩm này có bề mặt hoàn
thiện bóng với độ bền bóng tốt. Sản phẩm này là loại sơn có phần trăm thể tích chất rắn cao. Dùng như là lớp
phủ cuối trong môi trường khí quyển. Thiết kế đặc biệt cho công tác thi công sơn bằng cọ/chổi sơn và ru-lô/con
lăn.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Ngũ cốc, Newcasle Occupational Health
Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và
2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO
2010 FTP Code.
Màu sắc
theo bảng màu và hệ thống pha sơn công nghiệp tự động (MCI)
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Đề nghị sử dụng cho mạn khô, boong tàu và cấu trúc thượng tầng.