SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Tankguard Zinc

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Tankguard Zinc

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn kẽm vô cơ ethyl silicate 2 thành phần đóng rắn nhờ độ ẩm. Sản phẩm này là loại sơn được thiết
kế đặc biệt cho bề mặt bên trong bồn bể với khả năng tuyệt hảo chịu nhiều loại hàng hóa khác nhau. Dùng như
là hệ sơn 1 lớp trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt
của thép carbon. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt xuống tới +5°C. Sản phẩm này hợp
chuẩn với tiêu chuẩn ASTM D520 type II về bột kẽm.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Được phê duyệt của Viện sức khỏe cộng đồng Na Uy cho khu vực tiếp xúc với nước sinh hoạt.
Màu sắc
màu xám
Mục đích sử dụng
Được thiết kế đặc biệt như là hệ sơn bồn bể 1 lớp. Cá biệt thích hợp cho két nước ngọt và bồn chứa methanol.
Tham khảo Danh mục chịu hóa chất của ngành Hàng hải trên trang www.jotunprl.com và Danh mục chịu hóa
chất của ngành Công nghiệp.