SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Tankguard Special Ultra

 SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Tankguard Special Ultra

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc phenolic/novolac epoxy đóng rắn bằng polyamine. Loại sơn cho bồn bể được
thiết kế đặc biệt với khả năng chống hóa chất tuyệt hảo và sau khi chuyên chở chất methanol, cần phải thông
gió bồn bể trong 5 ngày. Được phát triển như là 1 hệ sơn 3 lớp mang lại khả năng chống hóa chất tối đa trong
môi trường khí quyển và ngâm chìm. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt chuẩn bị tốt của thép carbon,thép
tráng kẽm và thép không rỉ. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt xuống tới +5°C.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Được phê chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn UK Defence 80-97 bản số 5, phụ lục G về yêu cầu khả năng chịu tiếp
xúc với nhiên liệu máy bay Avtur F-34 FSII
Tuân theo yêu cầu của Cục quản lý dược phẩm Hoa kỳ, FDA Title 21, Part 175.300 – phê duyệt cho tiếp xúc với
thực phẩm
Màu sắc
đỏ nhạt, vàng, xám nhạt
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Được thiết kế đặc biệt như là loại sơn bồn bể chứa hóa chất. Màng sơn này có khả năng tuyệt hảo chịu nhiều loại
hóa chất, với đặc tính ngấm hút hóa chất rất thấp làm nó thích hợp cao khi thay đổi thường xuyên các loại hàng
hóa chuyên chở. Tham khảo Danh mục chịu hóa chất của ngành Hàng hải trên trang www.jotunprl.com