SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaForce Active Plus

`SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SeaForce Active Plus

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn chống hà thủy phân 1 thành phần gốc acrylic có công nghệ chống hà “Hydractive”. Sản phẩm này
mang lại cả khả năng chống hà rất tốt và cải thiện hiệu qủa vỏ tàu. Điều này đạt được qua đặc tính tự mài mòn
làm giảm sự xuống cấp của vỏ tàu, giảm ma sát và tốc độ tàu. Chỉ dùng như là lớp phủ cuối hoàn thiện trong
môi trường ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên sơn chống rỉ và sơn kết dính được phê duyệt cho bề
mặt nhôm và thép carbon. Sản phẩm này có thể được thi công ở nhiệt độ bề mặt dưới 0.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Hợp chuẩn với IMO-Hiệp định về hệ sơn chống hà AFS/CONF/26.
Màu sắc
đỏ xẫm, đỏ nhạt
Mục đích sử dụng
Đề nghị sử dụng cho phần vỏ ngâm nước của tàu đóng mới và tàu lên đốc. Được thiết kế như là 1 giải pháp cho
tàu thuyền hoạt động liên tục và ở nhiều tốc độ. Sản phẩm này có thể sử dụng cho mục đích bảo vệ lên tới 90
tháng khi là 1 phần trong 1 hệ sơn hoàn chỉnh.
Lãnh vực hoạt động tiêu biểu
Thích hợp cho tàu bè hoạt động toàn cầu, bao gồm cả môi trường nước ngọt trong quá trình hoàn thiện sau hạ
thủy. Đề nghị sử dụng cho tàu hoạt động vùng biển sâu.