SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Proguard

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Proguard

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Sản phẩm này là loại sơn có thể sơn ở
chiều dày cao và có phần trăm thể tích chất rắn cao. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn
thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển và ngâm nước. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề
mặt chuẩn bị tốt của thép carbon và bê tông.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Nước uống, ANSI/AWWA Tiêu chuẩn C210-92/84
Màu sắc
dãy màu lựa chọn
Mục đích sử dụng
Công nghiệp:
Đề nghị sử dụng cho hệ thống ống nước uống.