SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN PIONER TOPCOAT

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Pioner Topcoat

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 1 thành phần khô lý gốc acrylic. Sản phẩm này có độ bóng vừa với khả năng cầm bóng tốt. Sản
phẩm này là loại sơn khô nhanh. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và
2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO
2010 FTP Code.
Xin liên hệ với Jotun để được tư vấn chi tiết.
Màu sắc
theo bảng màu và hệ thống pha sơn công nghiệp tự động (MCI)
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Đề nghị sử dụng cho mạn khô và cấu trúc thượng tầng.
Công nghiệp:
Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.