SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN PILOT II

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Pilot II

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 1 thành phần khô oxy hóa gốc alkyd. Sản phẩm này có bề mặt hoàn thiện bóng với độ bền bóng
tốt. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Ngũ cốc, Newcasle Occupational Health
Thực phẩm, tuân theo yêu cầu của FDA Hoa kỳ, mục 21, phần 175.300 cho thực phẩm khô
Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và
2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO
2010 FTP Code.
Xin liên hệ với Jotun để được tư vấn chi tiết.
Màu sắc
theo bảng màu và hệ thống pha sơn công nghiệp tự động (MCI)

Những biến thể khác cùng dòng sản phẩm
Pilot II MIO
Mục đích sử dụng
Đề nghị dùng làm lớp phủ ngoài hoàn thiện và cho mục đích sơn dậm vá.
Hàng hải:
Đề nghị sử dụng cho buồng máy, mạn khô và cấu trúc thượng tầng.
Công nghiệp:
Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.
Xin tham khảo Bảng thông số kỹ thuật riêng biệt cho mỗi chi tiết thay đổi.