SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Penguard FC

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Penguard FC

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy có trọng lượng phân tử cao, đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này có
độ bóng vừa với khả năng cầm bóng trung bình. Có thể sử dụng làm lớp sơn chống rỉ, lớp sơn phủ hoàn thiện
hay hệ sơn 1 lớp trong môi trường khí quyển hay dùng làm lớp sơn phủ hoàn thiện trong môi trường ngâm nước.
Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển và ngâm nước.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Ngũ cốc, Newcasle Occupational Health
Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và
2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO
2010 FTP Code.
Xin liên hệ với Jotun để được tư vấn chi tiết.
Màu sắc
dãy mày lựa chọn được pha màu bởi Hệ thống pha màu tự động (MCI)
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Được đề nghị cho tất cả những khu vực không ngâm nước và những khu vực ngâm trong nước biển.
Công nghiệp:
Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.