SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Hardtop XP

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Hardtop XP

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc aliphatic acrylic polyurethane đóng rắn hóa học. Sản phẩm này có độ bóng
hoàn thiện với khả năng cầm bóng rất tốt. Sản phẩm này là loại sơn có phần trăm thể tích chất rắn cao. Sản
phẩm có đặc tính dễ thi công, ít gây bụi sơn khô. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.
Phê chuẩn & chứng chỉ
NORSOK Hệ số 1, Bản hiệu chỉnh số 5.
Ngũ cốc, Newcasle Occupational Health
Thực phẩm, tuân theo yêu cầu của FDA Hoa kỳ, mục 21, phần 175.300 cho thực phẩm khô
Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và
2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO
2010 FTP Code.
Xin liên hệ với Jotun để được tư vấn chi tiết.
Màu sắc
theo bảng màu và hệ thống pha sơn công nghiệp tự động (MCI)

Những biến thể khác cùng dòng sản phẩm
Hardtop XP Alu
Hardtop XPL
Hardtop XPF (Loại cho khí hậu lạnh)
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Đề nghị sử dụng cho mạn khô, boong tàu và cấu trúc thượng tầng.
Công nghiệp:
Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu và công trình cao tầng. Thích hợp cho
nhiều loại kết cấu công nghiệp. Được sử dụng như là lớp phủ hoàn thiện trong hệ sơn đã được chứng nhận của
NORSOK.
Xin tham khảo Bảng thông số kỹ thuật riêng biệt cho mỗi chi tiết thay đổi.