SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Hardtop Optima

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Hardtop Optima

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc polysiloxane đóng rắn hóa học. Sản phẩm không chứa isocyanate và không
sinh ra trùng hợp isocyanate trong qúa trình hàn cắt hay hỏa hoạn. Sản phẩm này có độ bóng hoàn thiện cao với
khả năng cầm bóng tuyệt hảo. Sản phẩm này là loại sơn có phần trăm thể tích chất rắn cao. Sản phẩm này có
thể được sơn phủ lại ở bất cứ giai đoạn nào của qúa trình đóng rắn. Sản phẩm có đặc tính dễ thi công, ít gây bụi
sơn khô. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Sản phẩm này góp điểm vào hồ sơ lấy chứng chỉ Tiêu chuẩn Công trình Xanh. Xin tham khảo mục Tiêu chuẩn
Công trình Xanh.
NORSOK Hệ số 1, Bản hiệu chỉnh số 5.
Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và
2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO
2010 FTP Code.
Xin liên hệ với Jotun để được tư vấn chi tiết.
Màu sắc
theo bảng màu và hệ thống pha sơn công nghiệp tự động (MCI)

Những biến thể khác cùng dòng sản phẩm
Hardtop Optima Alu
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Đề nghị sử dụng cho mạn khô, boong tàu và cấu trúc thượng tầng.
Công nghiệp:
Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu và công trình cao tầng. Được sử dụng
như là lớp phủ hoàn thiện trong hệ sơn đã được chứng nhận của NORSOK.