SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Alkyd Topcoat

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Alkyd Topcoat

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 1 thành phần khô oxy hóa gốc alkyd. Sản phẩm này có bề mặt hoàn thiện bóng với độ bền bóng
tốt. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Khi được sử dụng trong 1 hệ đã được phê chuẩn, sản phẩm này có chứng chỉ sau:
– Mức độ loang cháy thấp phù hợp với Chỉ định EU cho Thiết bị Hàng hải. Được phê chuẩn phù hợp với Phần 5 và
2 của Phụ lục 1-IMO 2010 FTP Code, hay Phần 5 và 2 của Phụ lục 1-IMO FTPC khi cần thỏa với Chương 8-IMO
2010 FTP Code.
Xin liên hệ với Jotun để được tư vấn chi tiết.
Màu sắc
trắng, màu xám, đỏ, xanh, đen
Mục đích sử dụng
Hàng hải:
Đề nghị dùng làm lớp phủ ngoài hoàn thiện và cho mục đích sơn dậm vá.