SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Penguard Midcoat

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Penguard Midcoat

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm này là loại sơn có thể sơn ở chiều
dày cao và có phần trăm thể tích chất rắn cao. Được thiết kế dùng làm lớp trung gian trong một hệ sơn cho công
trình đóng mới trong môi trường khí quyển. Thích hợp trong hệ sơn được phê duyệt.
Phê chuẩn & chứng chỉ
Góp phần vào việc đáp ứng những đánh giá sau đây để cấp chứng chỉ:
– Chất lượng môi trường trong nhà (IEQ) theo yêu cầu của LEED 2009
Thử nghiệm đánh giá chất lượng theo NORSOK M-501, Rev. 5 – Hệ số 1, thích hợp cho khu vực ngoài trời trong
môi trường biển, dưới 120°C.
Màu sắc
da bò, màu xám, đỏ nhạt, lam ngọc, trắng

Những biến thể khác cùng dòng sản phẩm
Penguard Midcoat MIO
Mục đích sử dụng
Thích hợp cho kết cấu sắt thép và hệ thống ống dẫn nằm trong môi trường ăn mòn cao C5I hay C5M (ISO 12944
-2). Đề nghị sử dụng cho môi trường biển, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện, cầu, công trình cao tầng và thiết bị
khai thác mỏ.