SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN PENGUARD CLEAR SEALER

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Penguard Clear Sealer

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn bịt bín không màu 2 thành phần gốc epoxy có trọng lượng phân tử cao, đóng rắn bằng polyamide
. Sản phẩm này có khả năng ngấm sâu vào bề mặt tuyệt hảo và được thiết kế dùng làm lớp bịt kín cho bề mặt
bê tông. Có thể dùng như là lớp chống rỉ hay lớp phủ hoàn thiện cho một hệ sơn hoàn chỉnh trong môi trường khí
quyển.
Màu sắc
trong suốt
Mục đích sử dụng
Công nghiệp:
Thích hợp cho bê tông trong nhiều loại môi trường.