SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Aluminium Paint H.R.

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN Aluminium Paint H.R.

Mô tả sản phẩm
Đây là loại sơn 1 thành phần khô oxy hóa gốc alkyd biến tính có chứa styrene. Sản phẩm này là loại sơn chịu
nhiệt lên tới 250°C. Có thể dùng làm lớp phủ nhủ nhôm hoàn thiện cho hệ sơn alkyd. Có thể dùng làm lớp chống
rỉ, lớp trung gian hay lớp phủ hoàn thiện trong môi trường khí quyển. Thích hợp dùng làm sơn phủ trên bề mặt
chuẩn bị tốt của thép carbon và nhôm.
Màu sắc
nhôm
Mục đích sử dụng
Hệ thống ống xả, ống sản xuất và các bộ phận máy.