CHẤT TRÁM KHE CO DÃN SIKA® Primer-3 N

CHẤT TRÁM KHE CO DÃN SIKA® Primer-3 N

Chất quét lót cho chất trám khe

CÔNG DỤNG

Chất quét lót cho các bề mặt nền xốp để thi công các chất trám khe Sikaflex PRO- 2HP, Sikaflex-PRO 3WF, Sikaflex Construction (AP), Sikaflex-15LM và Sikaflex-221.

ĐẶC ĐIỂM

  • Chất quét lót đa năng
  •  Dễ thi công bằng cọ
  •  Đặc tính thấm đẫm đều tốt
  •  Có thể thi công lên bề mặt ẩm (nhưng không ướt)

MÀU

Trong suốt, hơi vàng

BAO BÌ

1 lít / lon